Program 

Sobota – 23.4.2016

8:30 - 09:15 – Renata Angelo

9:15 -10:00 – David Kirš

10:00-10:15 – Prestávka

10:15-11:15 – Andy Winson

11:15- 11:30 – Prestávka

11:30-13:00 – Cheryl Chapman

13:00-14:00 – Obed

14:15-15:00 – Martin Mažár

15:00-15:45 – Jakub Rajkiewicz

15:45-16:00 – Prestávka

16:00 – 17:00 – Jan Muhlfeit 

17:00-18:00 – Ma Prem Kaveesha

18:00 – 18:30 Prestávka

18:30-19:30 – Robert Zagozdzon

 

 

Nedeľa – 24.4.2016

9:00 – Uvítanie a príchod Briana Tracy

9:15- 10:45 – Brian 1.blok (90 minut )

10:45-11:15 – Prestávka

11:30-13:00 – Brian Tracy 2.blok (90 minut)

13:00-14:30 – Obed

14:30-16:00 – Brian Tracy 3.blok (90 minut)

16:00-16:30 – Prestávka

16:30-18:00 – Brian Tracy 4.blok (90 minut)

18:00-18:30 – koniec eventu